Děkujeme všem zúčastněným za pomoc s úpravou a rekonstrukcí našeho areálu

24.07.2016 14:19

Ten kdo se obával, že přesunem klubu do Pražského přeboru bude znamenat například i menší zájem o úpravu areálu, ten se velice spletl.

Hned poté, co areál opustili i poslední mužstva, se dal správce areálu s dalšími pomocníky do práce. Nově natřeli lavičky a tribunu, ve vápnech byl položen nový trávník a již dříve proběhla rekonstrukce chodby a výroba přístřešku nad gril!

Jmenovitě patří velký díky panu Řehákovi, Pepovi Švimberskému, Janu Švimberskému a Jindřichovi Erlebachovi!!