FK Motorlet Praha

14.10.2014 20:48

Kroužku kopané nebyl ještě ani rok a začalo se uvažovat o jeho proměně v řádný sportovní klub. Podle platných zásad nesměly kluby, které byly členy fotbalového svazu, hrát s kluby nebo kroužky, které členy tohoto svazu nebyly, a tak docházelo k potížím při sjednávání zápasů.

Na 11. června 1913 byla svolána mimořádná valná hromada v hostinci „Na růžku“, které se zúčastnilo 32 členů. Byl zvolen nový výbor řádného sportovního klubu, který nesl název SK Butovice. Zároveň byla podána žádost nájemci velkostatku v Jinonicích o pronájem pozemku pro fotbalové hřiště. Byly také projednány stanovy klubu. Žádost byla ještě v témže roce vyřízena a čekalo se jen na jaro a uvolnění pozemku pro hřiště. To se stalo v roce 1914, kdy byla sportovnímu klubu pronajata louka v místě dnešní tělocvičny SK Motorlet Praha za roční poplatek 200 Kč.

Slibná činnost byla násilně přerušena vypuknutím první světové války. 26. července 1914 se na nárožích objevily velké černožluté plakáty, nesoucí nápis „Mobilizace!“. A tak, jak postupně odcházeli vojáci do války, utichl i sportovní ruch.

Při revizi inventáře bylo shledáno, že klub vlastní 19 párů kopaček, 6 párů chránítek, 11 svetrů modrobílých, 10 červenobílých, 6 pro brankáře, 10 košil, 2 duše do míče, 1 velkou hustilku, 1 žengli, 38 trenýrek a 32 párů stulpen. To byl veškerý klubový inventář po dvouleté činnosti.

20. listopadu se konala mimořádná členská schůze a tím veškerá činnost prakticky skončila. Po celou dobu války používalo fotbalové hřiště k výcviku rakousko–uherské vojsko, ubytované v jinonických hostincích.
Konečně nadešly toužebně očekávané dny – konec války a vyhlášení samostatné Československé republiky. Vojáci se vraceli do svých domovů. Bylo jich, bohužel, méně o ty tisíce z nich, kteří položili ve válce své životy. Mezi padlými bylo i několik členů našeho sportovního klubu.

Na 16. března 1919 byla svolána řádná valná hromada Sportovního klubu Butovice, na níž se sešlo 16 členů. Nový výbor čekala velká práce a mnoho starostí, aby se mohlo znovu začít se sportovní činností.
Po očekávaném oživení činnosti však přišlo v roce 1920 zklamání. Střídaly se výbory a sportovní činnost upadala.

 

Další informace si můžete přečíst na webových stránkách klubu fotbal-motorlet.cz/