Představujeme Vám soupeře

04.05.2014 23:41

FK Admira Praha

* Právně samostatný klub se sídlem Praha 8, Na Pecích 46, PSČ 182 00. Registrace u MV ČR ze dne 26. října 1992.

* Aktuální počet členů FK: 135

* Klub navazuje na tradici kobyliské kopané, jejíž počátky sahají do roku 1909. V roce 2009 FK Admira oslavil 100 let svého trvání.

* Tradiční klubové barvy: bílá a černá

 

Něco málo z historie

Úplné počátky kobyliského fotbalu sahají až do dávného roku 1907. Do časů císaře pána a například do roku zahájení provozu v Městském divadle na Královských Vinohradech. Tenkrát jen kobyliští páni kluci objevili kouzlo, které v sobě skrýval hadrák, do něhož se dalo kopat a který tak zábavně létal od nohy k noze. Na plácku v místech dnešní tramvajové zastávky Ke Stírce se odehrály první líté mače, při kterých brankové tyče představovaly odložené čepice... Když kopat do balonu, tak s nějakým řádem a s nějakými pravidly. Ostatně, v Libni a Karlíně už měli fotbaloví nadšenci ustavené kroužky kopané. Kobylisy nemohly zůstat stranou! V dobových záznamech se dochovala i jména průkopníků kopané ve zdejší čtvrti - bratři Staňkové, Bedřich Koníček, Karel Šanda, Josef Hauf, Karel Havlík. Ti stáli u zrodu prvního řádného kroužku fotbalistů v Kobylisích. Jako hřiště posloužil "plac" v tehdejší cihelně, který se stal dějištěm prvních herních kontaktů s Libeňáky a Karlínskými. Výsledky se ovšem nedochovaly... Fotbal se líbil a začal zapouštět kořeny. A tak se stalo, že se sešla první schůze fotbalistů a ti se dohodli na historickém kroku. Na den 17. května 1909 (bylo to pondělí) svolali ustavující valnou hromadu do hostince pana Františka Kopřivy Na Pěšinkách. A ta se dohodla na vzniku opravdového sportovního klubu. V čele prvního výboru stanul předseda Josef Hauf, za členy účastníci zvolili Františka Staňka, hostitele valné hromady Františka Kopřivu, Karla Šandu, Bedřicha Koníčka, Václava Hraběte a Antonína Zátku. Na návrh předsedy Haufa se účastníci shodli - od 17. května 1909 v Kobylisích existoval SK Meteor. Náš klub se tedy ve svém pravěku jmenoval stejně, jako starší klub v sousední Libni! Rok to trvalo, než se jedenáctka SK Meteor Kobylisy postavila k řádnému fotbalovému utkání, které už se hrálo podle tehdy platných regulí. A byla to velká sláva, neboť "Kobylisy podaly proti SK Maninskému týmu výkon znamenitý a ke spokojenosti všech zainteresovaných rodáků a starousedlíků vyhrály způsobem velkolepým 3:1".
"Plac" v cihelně však přestal postačovat, bylo třeba získat nové hřiště. Vzniklo za starou školou, v prostoru dnešních ulic V Brance a Vršní. Tou dobou podnikl SK Meteor Kobylisy první zájezdy na hřiště soupeřů v Českém Brodě a Mělníku.
V roce 1912 však nastala situace, kdy se SK Meteor musel odstěhovat ze hřiště za starou školou a dalo to hodně práce, než vzniklo hřiště nové - pod hřbitovem. Chuť a zájem o kopanou v Kobylisích narůstaly - jak mezi mládeží, tak i mezi dospělými muži. Jenže přišel rok 1914, 26. července vyhlásil císař pán ve Vídni válku Srbsku a skoro všichni vyznavači fotbalu, hráči i činovníci z Kobylis, oblékli uniformu a vyrazili na frontu. Fotbal ale docela nezemřel, neboť kluci z Trojské ulice a taky z Ládví kopali do meruny dál, válka neválka! Ti, co měli štěstí a vrátili se z válečné vřavy domů, činnost SK Meteor Kobylisy vbrzku obnovili a pod tímto názvem klub fungoval až do roku 1920. Do roku historického, neboť tehdy padlo rozhodnutí o přičlenění venkovských Kobylis k Velké Praze. Nová čtvrť československé metropole se rozloučila se starým názvem svého fotbalového klubu, který napříště vystupoval už jako SK Praha XVI a od roku 1931 pak jako SK Praha VIII. V Kobylisích působil až do roku 1948.

Celý článek na www.fkadmira.info/historie.htm